Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Andrea Carin – liječnički istekao
 2. Lukas Cik – liječnički ističe 8. 7. 2019.
 3. Nikol Cik – liječnički ističe 28. 8. 2019.
 4. Lucija Cvitanović – liječnički ističe 28. 8. 2019.
 5. Mirko Huzek Gumbazir – liječnički ističe 24. 7. 2019.
 6. Luka Jurak – liječnički ističe 10. 7. 2019.
 7. Mirna Larva – liječnički ističe 10. 7. 2019.
 8. Franko Novokmet – liječnički ističe 24. 7. 2019.
 9. Sven Prebeg – liječnički istekao
 10. Darija Pucko – liječnički ističe 25. 7. 2019.
 11. Tea Sorić – liječnički ističe 5. 10. 2019.
 12. Luka Šakota – liječnički ističe 1. 8. 2019.
 13. Petra Tardelli – liječnički ističe 9. 7. 2019.
 14. Staša Vrhovec – liječnički ističe 1. 8. 2019.
 15. Paula Zajec – liječnički ističe 4. 8. 2019.
 16. Nika Župa – liječnički ističe 10. 7. 2019.


komentiraj