Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Mateo Belošić – liječnički istekao
 2. Elena Cik – liječnički istječe 28. 10. 2021.
 3. Lukas Cik – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 4. Nikol Cik – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 5. Lucija Cvitanović – liječnički istječe 2. 12. 2021.
 6. Luka Đukez – liječnički istekao
 7. Zvonimir Ivašković – liječnički istječe 8. 3. 2022.
 8. Noa Jošić – liječnički istječe 3. 3. 2022.
 9. Marin Jurjević – liječnički istekao
 10. Zara Maria Kranjac – nije registrirana
 11. Mirna Larva – liječnički istekao
 12. Adrijana Ljubić – liječnički istječe 16. 3. 2022.
 13. Marija Matov – liječnički istječe 13. 11. 2021.
 14. Franko Novokmet – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 15. Ivan Petranović – liječnički istekao
 16. Sven Prebeg – liječnički istječe 14. 3. 2022.
 17. Darija Pucko – liječnički istekao
 18. Tea Sorić – liječnički istječe 16. 3. 2022.
 19. Luna Sugnetić – liječnički istječe 1. 3. 2022.
 20. Ema Šmintić – liječnički istječe 1. 4. 2022.
 21. Petra Tardelli – liječnički istječe 16. 3. 2022.
 22. Lucija Tirić – nema liječnički
 23. Marko Tirić – liječnički istječe 12. 11. 2021.
 24. Zvonimir Tirić – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 25. Marko Urić – nema liječnički
 26. Valentino Valentaković – liječnički istekao
 27. Staša Vrhovec – liječnički istječe 17. 3. 2022.


komentiraj