Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Lukas Cik – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 2. Nikol Cik – liječnički ističe 16. 7. 2020.
 3. Lucija Cvitanović – liječnički ističe 24. 8. 2020.
 4. Sena Ćevapović – nije registrirana
 5. Luka Đukez – liječnički istekao
 6. Noa Jošić – liječnički ističe 19. 12. 2020.
 7. Luka Jurak – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 8. Marin Jurjević – liječnički ističe 29. 7. 2020.
 9. Lorena Komnenović – nije registrirana
 10. Ivan Kovačević – nije registriran
 11. Mirna Larva – liječnički ističe 30. 7. 2020.
 12. Adrijana Ljubić – liječnički ističe 5. 9. 2020.
 13. Lara Martinović – liječnički istekao
 14. Franko Novokmet – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 15. Ivan Petranović – liječnički ističe 7. 8. 2020.
 16. Sven Prebeg – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 17. Darija Pucko – liječnički ističe 30. 7. 2020.
 18. Tea Sorić – liječnički ističe 18. 12. 2020.
 19. Luka Šakota – liječnički ističe 15. 7. 2020.
 20. Petra Tardelli – liječnički ističe 18. 12. 2020.
 21. Valentino Valentaković – liječnički ističe 17. 7. 2020.
 22. Staša Vrhovec – liječnički ističe 29. 7. 2020.
 23. Paula Zajec – liječnički ističe 31. 7. 2020.


komentiraj