Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Elena Cik – nema liječnički
 2. Lukas Cik – liječnički istekao
 3. Nikol Cik – liječnički istekao
 4. Lucija Cvitanović – liječnički istekao
 5. Luka Đukez – liječnički istekao
 6. Zvonimir Ivašković – liječnički istekao
 7. Noa Jošić – liječnički istekao
 8. Marin Jurjević – liječnički istječe 6. 2. 2021.
 9. Mirna Larva – liječnički istječe 6. 2. 2021.
 10. Adrijana Ljubić – liječnički istječe 17. 3. 2021.
 11. Franko Novokmet – liječnički istekao
 12. Ivan Petranović – liječnički istječe 28. 2. 2021.
 13. Sven Prebeg – liječnički istječe 6. 2. 2021.
 14. Darija Pucko – liječnički istekao
 15. Tea Sorić – liječnički istekao
 16. Luna Sugnetić – liječnički istekao
 17. Petra Tardelli – liječnički istekao
 18. Marko Urić – nema liječnički
 19. Valentino Valentaković – liječnički istekao
 20. Staša Vrhovec – liječnički istekao


komentiraj