Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Lukas Cik – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 2. Nikol Cik – liječnički ističe 16. 7. 2020.
 3. Lucija Cvitanović – liječnički ističe 24. 8. 2020.
 4. Sena Ćevapović – nije registrirana
 5. Luka Đukez – liječnički istekao
 6. Noa Jošić – liječnički ističe 19. 3. 2019.
 7. Luka Jurak – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 8. Lorena Komnenović – nije registrirana
 9. Ivan Kovačević – nije registriran
 10. Mirna Larva – liječnički ističe 30. 7. 2020.
 11. Adrijana Ljubić – liječnički ističe 5. 9. 2020.
 12. Lara Martinović – liječnički istekao
 13. Franko Novokmet – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 14. Ivan Petranović – liječnički ističe 7. 8. 2020.
 15. Sven Prebeg – liječnički ističe 14. 7. 2020.
 16. Darija Pucko – liječnički ističe 30. 7. 2020.
 17. Tea Sorić – liječnički istekao
 18. Luka Šakota – liječnički ističe 15. 7. 2020.
 19. Petra Tardelli – liječnički ističe 13. 3. 2020.
 20. Valentino Valentaković – liječnički ističe 17. 7. 2020.
 21. Staša Vrhovec – liječnički ističe 29. 7. 2020.
 22. Paula Zajec – liječnički ističe 31. 7. 2020.


komentiraj