Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Mateo Belošić – liječnički istječe 10. 9. 2022.
 2. Elena Cik – liječnički istječe 1. 9. 2022.
 3. Lukas Cik – liječnički istječe 1. 9. 2022.
 4. Nikol Cik – liječnički istječe 2. 9. 2022.
 5. Lucija Cvitanović – liječnički istječe 12. 11. 2022.
 6. Luka Đukez – liječnički istekao
 7. Mia Jakovljević – nije registrirana
 8. Noa Jošić – liječnički istekao
 9. Marin Jurjević – liječnički istječe 11. 8. 2022.
 10. Zara Maria Kranjac – nije registrirana
 11. Mirna Larva – liječnički istekao
 12. Adrijana Ljubić – liječnički istječe 14. 11. 2022.
 13. Marija Matov – liječnički istječe 3. 8. 2022.
 14. Franko Novokmet – liječnički istječe 2. 9. 2022.
 15. Sven Prebeg – liječnički istekao
 16. Margareta Risek – liječnički istječe 21. 7. 2022.
 17. Tea Sorić – liječnički istekao
 18. Luna Sugnetić – liječnički istječe 2. 9. 2022.
 19. Ema Šmintić – liječnički istječe 26. 10. 2022.
 20. Petra Tardelli – liječnički istekao
 21. Lucija Tirić – nema liječnički
 22. Marko Tirić – liječnički istječe 2. 8. 2022.
 23. Zvonimir Tirić – liječnički istječe 2. 9. 2022.
 24. Valentino Valentaković – liječnički istekao
 25. Staša Vrhovec – liječnički istekao


komentiraj