Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Andrea Carin – liječnički ističe 16. 11. 2019.
 2. Lukas Cik – liječnički ističe 8. 7. 2019.
 3. Nikol Cik – liječnički ističe 28. 8. 2019.
 4. Lucija Cvitanović – liječnički ističe 28. 8. 2019.
 5. Mirko Huzek Gumbazir – liječnički ističe 24. 7. 2019.
 6. Luka Jurak – liječnički ističe 10. 7. 2019.
 7. Mirna Larva – liječnički ističe 10. 7. 2019.
 8. Adrijana Ljubić – liječnički ističe 10. 7. 2019.
 9. Franko Novokmet – liječnički ističe 24. 7. 2019.
 10. Sven Prebeg – liječnički ističe 3. 11. 2019.
 11. Darija Pucko – liječnički ističe 25. 7. 2019.
 12. Tea Sorić – liječnički ističe 5. 10. 2019.
 13. Luka Šakota – liječnički ističe 1. 8. 2019.
 14. Petra Tardelli – liječnički ističe 9. 7. 2019.
 15. Staša Vrhovec – liječnički ističe 1. 8. 2019.
 16. Paula Zajec – liječnički ističe 4. 8. 2019.
 17. Nika Župa – liječnički ističe 10. 7. 2019.


komentiraj