Atletičari – trener Igor Čordaš

 1. Lorella Frece – liječnički istekao
 2. Gabriel Fučko – nema liječnički
 3. Alena Hrušoci – nema liječnički
 4. Andrea Ivančević – liječnički istekao
 5. Zvonimir Ivašković – nema liječnički
 6. Valentina Jurić – liječnički ističe 29. 1. 2020.
 7. Marin Jurjević – liječnički ističe 29. 1. 2020.
 8. Ivana Knapić – nema liječnički
 9. Katarina Komarica – liječnički istekao
 10. Mateo Parlov – liječnički istekao
 11. Marko Prugovečki – liječnički ističe 29. 1. 2020.
 12. Ivan Vojnović – liječnički istekao
 13. Nika Župa – liječnički ističe 30. 1. 2020.


komentiraj