Atletičari – trener Igor Čordaš

 1. Kristina Dudek – liječnički istječe 7. 2. 2021.
 2. Wanda Haber Zelanto – nema liječnički
 3. Alena Hrušoci – liječnički istječe 6. 2. 2021.
 4. Andrea Ivančević – liječnički istekao
 5. Valentina Jurić – liječnički istječe 7. 2. 2021.
 6. Ivana Knapić – liječnički istekao
 7. Katarina Komarica – liječnički istječe 7. 2. 2021.
 8. Rusmir Malkočević – liječnički istekao
 9. Mateo Parlov – liječnički istekao
 10. Marko Prugovečki – liječnički istječe 4. 2. 2021.
 11. Ivan Vojnović – liječnički istekao
 12. Nika Župa – liječnički istječe 7. 2. 2021.


komentiraj