Atletičari – trener Siniša Cik

 1. Ana Bošnjak – nema liječnički
 2. Stjepan Jan Cik – liječnički istječe 17. 3. 2022.
 3. Vita Cik – liječnički istječe 17. 3. 2022.
 4. Barbara Crnjac – liječnički istječe 3. 3. 2022.
 5. Marino Dotlić – liječnički istekao
 6. Sara Granić – nije registrirana
 7. Andrija Ingula – liječnički istječe 6. 3. 2022.
 8. Klara Kudrić Smerke – liječnički istekao
 9. Tristan Kuna Bilić – nije registriran
 10. Antea Mikelić – liječnički istekao
 11. Anton Milanović – liječnički istječe 21. 7. 2022.
 12. Mia Perlić – liječnički istekao
 13. Frano Plazanić – liječnički istječe 10. 3. 2022.
 14. Dario Prekl – nema liječnički
 15. Mia Roščić – liječnički istječe 15. 6. 2022.
 16. Trpimir Široki – liječnički istekao
 17. Natalija Švenda – liječnički istječe 16. 3. 2022.


komentiraj