Atletičari – trener Siniša Cik

 1. Ana Bošnjak – liječnički istječe 11. 8. 2022.
 2. Stjepan Jan Cik – liječnički istječe 20. 11. 2022.
 3. Vita Cik – liječnički istekao
 4. Barbara Crnjac – liječnički istekao
 5. Marino Dotlić – liječnički istekao
 6. Jakov Dupan – liječnički istječe 4. 9. 2022.
 7. Andrija Ingula – liječnički istječe 2. 11. 2022.
 8. Klara Kudrić Smerke – liječnički istječe 28. 7. 2022.
 9. Tristan Kuna Bilić – nije registriran
 10. Antea Mikelić – liječnički istekao
 11. Anton Milanović – liječnički istječe 21. 7. 2022.
 12. Mia Perlić – liječnički istječe 11. 9. 2022.
 13. Frano Plazanić – liječnički istječe 11. 9. 2022.
 14. Dario Prekl – liječnički istječe 20. 11. 2022.
 15. Mia Roščić – liječnički istječe 15. 6. 2022.
 16. Trpimir Široki – liječnički istekao
 17. Natalija Švenda – liječnički istekao


komentiraj