Atletičari – trener Siniša Cik

 1. Roko Cigrovski – liječnički istekao
 2. Stjepan Jan Cik – liječnički istekao
 3. Vita Cik – liječnički istekao
 4. Barbara Crnjac – liječnički istekao
 5. Tihomir Crnjac – liječnički istekao
 6. Helena Čuljak – liječnički istekao
 7. Marko Čuljak – liječnički ističe 30. 1. 2020.
 8. Marino Dotlić – nema liječnički
 9. Filip Dragić – liječnički istekao
 10. Blanža Grgić – nema liječnički
 11. Fran Horvat – liječnički istekao
 12. Iva Juričić – liječnički istekao
 13. Klara Kudrić Smekre – nema liječnički
 14. Juraj Marinić – liječnički istekao
 15. Antonio Mavračić – liječnički istekao
 16. Anton Milanović – liječnički istekao
 17. Mia Perlić – liječnički ističe 21. 3. 2020.
 18. Iva Sušac – liječnički ističe 4. 4. 2020.
 19. Trpimir Široki – liječnički ističe 30. 1. 2020.
 20. Zvonimir Tirić – liječnički istekao
 21. Nenad Varda – liječnički istekao


komentiraj