Atletičari – trener Siniša Cik

 1. Roko Cigrovski – liječnički istekao
 2. Stjepan Jan Cik – liječnički ističe 9. 11. 2019.
 3. Vita Cik – liječnički ističe 10. 11. 2019.
 4. Barbara Crnjac – liječnički ističe 10. 11. 2019.
 5. Tihomir Crnjac – liječnički ističe 10. 11. 2019.
 6. Helena Čuljak – liječnički ističe 10. 11. 2019.
 7. Marko Čuljak – liječnički ističe 30. 1. 2020.
 8. Filip Dragić – liječnički ističe 9. 11. 2019.
 9. Magdalena Duvnjak – liječnički ističe 19. 12. 2019.
 10. Fran Horvat – liječnički ističe 30. 11. 2019.
 11. Iva Juričić – liječnički ističe 9. 11. 2019.
 12. Juraj Marinić – liječnički ističe 8. 11. 2019.
 13. Antonio Mavračić – liječnički ističe 9. 11. 2019.
 14. Anton Milanović – liječnički ističe 18. 11. 2019.
 15. Mia Perlić – liječnički ističe 21. 3. 2020.
 16. Trpimir Široki – liječnički ističe 30. 1. 2020.
 17. Zvonimir Tirić – liječnički ističe 21. 12. 2019.
 18. Nenad Varda – liječnički istekao


komentiraj