Atletičari – trener Siniša Cik

 1. Roko Cigrovski – liječnički ističe 15. 3. 2021.
 2. Stjepan Jan Cik – liječnički ističe 14. 1. 2021.
 3. Vita Cik – liječnički ističe 14. 1. 2021.
 4. Barbara Crnjac – liječnički ističe 17. 1. 2021.
 5. Tihomir Crnjac – liječnički ističe 18. 3. 2021.
 6. Helena Čuljak – liječnički istekao
 7. Marko Čuljak – liječnički ističe 27. 2. 2021.
 8. Marino Dotlić – liječnički istekao
 9. Blanža Grgić – liječnički ističe 16. 1. 2021.
 10. Fran Horvat – liječnički ističe 18. 3. 2021.
 11. Iva Juričić – liječnički ističe 18. 12. 2020.
 12. Klara Kudrić Smerke – liječnički ističe 16. 3. 2021.
 13. Juraj Marinić – liječnički ističe 11. 3. 2021.
 14. Antonio Mavračić – liječnički ističe 18. 3. 2021.
 15. Anton Milanović – liječnički ističe 7. 2. 2021.
 16. Mia Perlić – liječnički ističe 18. 12. 2020.
 17. Iva Sušac – liječnički ističe 18. 12. 2020.
 18. Trpimir Široki – liječnički ističe 30. 12. 2020.
 19. Zvonimir Tirić – liječnički ističe 17. 1. 2021.
 20. Nenad Varda – liječnički istekao


komentiraj