Atletska škola

Termini treninga Početne atletske škole:

predskolska grupa (trenerica Rahela Marija Markt, prof.): ponedjeljak, srijeda,petak 17.45 – 18.30

1. i 2. razredi OŠ (trenerica Rahela Marija Markt, prof.):
– ponedjeljak, srijeda, petak 18.45 – 19.45 

3. i 4. razredi OŠ (trener Miroslav Klarica, prof.):
– ponedjeljak, srijeda, petak – 18:45 – 19.45

 

Termini treninga Centralne atletske škole 5. – 8. razredi (trener Igor Čordaš, prof. – 098/749576):

– ponedjeljak – 8:30 / 15:30
– utorak – 19:30
– četvrtak – 19:30

– petak – 8:30 / 15:30
– subota – 8:30komentiraj