Atletičari – trener Hrvoj Cik

 1. Elena Cik – liječnički istječe 28. 10. 2021.
 2. Lukas Cik – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 3. Nikol Cik – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 4. Lucija Cvitanović – liječnički istječe 2. 12. 2021.
 5. Luka Đukez – liječnički istekao
 6. Zvonimir Ivašković – liječnički istječe 8. 3. 2022.
 7. Noa Jošić – liječnički istječe 3. 3. 2022.
 8. Marin Jurjević – liječnički istekao
 9. Mirna Larva – liječnički istekao
 10. Adrijana Ljubić – liječnički istječe 16. 3. 2022.
 11. Franko Novokmet – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 12. Ivan Petranović – liječnički istekao
 13. Sven Prebeg – liječnički istječe 14. 3. 2022.
 14. Darija Pucko – liječnički istekao
 15. Tea Sorić – liječnički istječe 16. 3. 2022.
 16. Luna Sugnetić – liječnički istječe 1. 3. 2022.
 17. Petra Tardelli – liječnički istječe 16. 3. 2022.
 18. Lucija Tirić – nema liječnički
 19. Marko Tirić – liječnički istječe 12. 11. 2021.
 20. Zvonimir Tirić – liječnički istječe 2. 3. 2022.
 21. Marko Urić – nema liječnički
 22. Valentino Valentaković – liječnički istekao
 23. Staša Vrhovec – liječnički istječe 17. 3. 2022.


komentiraj