Atletičari – trener Igor Čordaš

 1. Kristina Dudek – liječnički istječe 26. 10. 2021.
 2. Wanda Haber Zelanto – nema liječnički
 3. Alena Hrušoci – liječnički istekao
 4. Andrea Ivančević – liječnički istekao
 5. Valentina Jurić – liječnički istekao
 6. Ivana Knapić – liječnički istječe 10. 9. 2021.
 7. Katarina Komarica – liječnički istekao
 8. Rusmir Malkočević – liječnički istječe 2. 1. 2022.
 9. Mateo Parlov – liječnički istječe 28. 2. 2022.
 10. Marko Prugovečki – liječnički istječe 26. 10. 2021.
 11. Ivan Vojnović – liječnički istječe 28. 2. 2022.
 12. Nika Župa – liječnički istekao


komentiraj