Atletičari – trener Igor Čordaš

 1. Kristina Dudek – liječnički istječe 21. 7. 2022.
 2. Alena Hrušoci – liječnički istekao
 3. Andrea Ivančević – liječnički istekao
 4. Valentina Jurić – liječnički istekao
 5. Ivana Knapić – liječnički istekao
 6. Katarina Komarica – liječnički istekao
 7. Rusmir Malkočević – liječnički istekao
 8. Mateo Parlov – liječnički istekao
 9. Marko Prugovečki – liječnički istekao
 10. Ivan Vojnović – liječnički istječe 13. 11. 2022.
 11. Nika Župa – liječnički istječe 11. 8. 2022.


komentiraj