Atletičari – trener Siniša Cik

 1. Antun Bošnjaković – nema liječnički
 2. Roko Cigrovski – liječnički istekao
 3. Stjepan Jan Cik – liječnički istječe 10. 8. 2021.
 4. Vita Cik – liječnički istječe 29. 7. 2021.
 5. Barbara Crnjac – liječnički istječe 3. 8. 2021.
 6. Tihomir Crnjac – liječnički istekao
 7. Helena Čuljak – liječnički istekao
 8. Marko Čuljak – liječnički istekao
 9. Marino Dotlić – liječnički istječe 14. 11. 2021.
 10. Fran Horvat – liječnički istekao
 11. Manuel Jandroković – liječnički istječe 27. 7. 2021.
 12. Iva Juričić – liječnički istječe 4. 8. 2021.
 13. Klara Kudrić Smerke – liječnički istječe 21. 10. 2021.
 14. Juraj Marinić – liječnički istekao
 15. Antonio Mavračić – liječnički istekao
 16. Anton Milanović – liječnički istekao
 17. Nika Pavić – liječnički istekao
 18. Mia Perlić – liječnički istječe 10. 8. 2021.
 19. Mia Roščić – liječnički istječe 26. 8. 2021.
 20. Iva Sušac – liječnički istječe 9. 10. 2021.
 21. Trpimir Široki – liječnički istekao
 22. Zvonimir Tirić – liječnički istječe 4. 8. 2021.
 23. Nenad Varda – liječnički istekao


komentiraj