Atletski klub Zagreb
Atletičari – trener Dubravko Brdovčak

Atletičari – trener Dubravko Brdovčak

1. Ivan Dasović
2. Matija Lončarek
3. Jelena Ivančić
4. Luka Šorman
5. Ivana Vojnović
6. Jelena Petranović
7. Nika Pekez
8. Marija Vlajčić
9. Matea Kolar
10. Nina Glavinović
11. Lorena Niče
12. Dominik Vilček
13. Frida Arapović